วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี