วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 จุด ณ อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์