คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.09.2564
4

ร่วมลงพื้นที่ติดตามการอบรมถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาดสมัยใหม่ Digital marketing ภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน Man-Day 3 ณ บริษัท ดิจิตอล อายส์ (2007) จำกัด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.09.2564
3

ร่วมลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน Man-Day 7 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเซ็ง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.09.2564
7

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็น ”เมืองน่าอยู่ คู่อุสาหกรรม” พื้นที่ต้นแบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.02.2560

14.12.2559

<p><img src="images/activity/2559/12/44440001.jpg" alt="" width="751" height="1061" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440002.jpg" alt="" width="751" height="1062" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440003.jpg" alt="" width="747" height="1056" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440004.jpg" alt="" width="748" height="1058" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440005.jpg" alt="" width="755" height="1067" /></p> <p><img src="images/activity/2559/12/44440006.jpg" alt="" width="760" height="1075" /></p>

31.10.2562

<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/m1.jpg" alt="" width="1000" height="706" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/m2.jpg" alt="" width="1001" height="708" /></p>

04.07.2562

<p><img src="images/2562NEW/report1.jpg" alt="" /></p> <p><img src="images/2562NEW/report2.jpg" alt="" /></p>

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02